MUA NGAY & NÂNG CAO SỨC KHỎE CỦA BẠN!

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này mô tả cách thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng và chia sẻ khi bạn truy cập hoặc mua hàng trên trang web www.hoistfitness.vn (gọi là “Trang web”).

THÔNG TIN CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP

Khi bạn truy cập Trang web, chúng tôi tự động thu thập một số thông tin về thiết bị của bạn, bao gồm thông tin về trình duyệt web của bạn, địa chỉ IP, múi giờ và một số cookie đã được cài đặt trên thiết bị của bạn. Ngoài ra, khi bạn duyệt Trang web, chúng tôi thu thập thông tin về các trang web hoặc sản phẩm cụ thể mà bạn xem, những trang web hoặc cụm từ tìm kiếm đã đưa bạn đến Trang web và thông tin về cách bạn tương tác với Trang web. Chúng tôi gọi thông tin thu thập tự động này là “Thông tin thiết bị”.

Chúng tôi thu thập Thông tin thiết bị bằng cách sử dụng các công nghệ sau:

  • “Cookie” là các tệp dữ liệu được đặt trên thiết bị hoặc máy tính của bạn và thường bao gồm một định danh duy nhất ẩn danh. Để biết thêm thông tin về cookie và cách tắt cookie, hãy truy cập http://www.allaboutcookies.org.
  • “Các tệp nhật ký” theo dõi các hoạt động diễn ra trên Trang web và thu thập dữ liệu bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet, các trang tham chiếu/ra và dấu thời gian.
  • “Các điểm đánh dấu web”, “thẻ” và “điểm ảnh” là các tệp điện tử được sử dụng để ghi thông tin về cách bạn duyệt Trang web. Ngoài ra, khi bạn mua hàng hoặc cố gắng mua hàng thông qua Trang web, chúng tôi thu thập một số thông tin từ bạn, bao gồm tên của bạn, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, thông tin thanh toán (bao gồm số thẻ tín dụng), địa chỉ email và số điện thoại. Chúng tôi gọi thông tin này là “Thông tin đơn hàng”.

Khi chúng tôi nói về “Thông tin cá nhân” trong Chính sách bảo mật này, chúng tôi đang nói cả về Thông tin thiết bị và Thông tin đơn hàng.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi sử dụng Thông tin đơn hàng mà chúng tôi thu thập để đáp ứng các đơn hàng được đặt qua Trang web (bao gồm xử lý thông tin thanh toán của bạn, sắp xếp việc giao hàng và cung cấp hóa đơn và/hoặc xác nhận đơn hàng cho bạn). Ngoài ra, chúng tôi sử dụng Thông tin đơn hàng này để:

  • Liên lạc với bạn;
  • Kiểm tra các đơn đặt hàng của chúng tôi để xác định nguy cơ hoặc gian lận tiềm ẩn; và
  • Khi phù hợp với các ưu đãi mà bạn đã chia sẻ với chúng tôi, cung cấp thông tin hoặc quảng cáo liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng Thông tin thiết bị mà chúng tôi thu thập để giúp chúng tôi kiểm tra nguy cơ và gian lận tiềm ẩn (đặc biệt là địa chỉ IP của bạn), và nói chung để cải thiện và tối ưu hóa Trang web của chúng tôi (ví dụ, bằng cách tạo ra phân tích về cách khách hàng của chúng tôi duyệt và tương tác với Trang web, và đánh giá thành công của chiến dịch tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi).

CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba để giúp chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn như mô tả ở trên. Ví dụ, chúng tôi sử dụng Shopify để cung cấp năng lượng cho cửa hàng trực tuyến của chúng tôi – bạn có thể đọc thêm về cách Shopify sử dụng Thông tin cá nhân của bạn tại đây: https://www.shopify.com/legal/privacy. Chúng tôi cũng sử dụng Google Analytics để giúp chúng tôi hiểu cách khách hàng của chúng tôi sử dụng Trang web – bạn có thể đọc thêm về cách Google sử dụng Thông tin cá nhân của bạn tại đây: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Bạn cũng có thể tắt Google Analytics tại đây: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cuối cùng, chúng tôi cũng có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ các luật và quy định hiện hành, để đáp ứng yêu cầu hợp pháp như lệnh tìm kiếm hoặc yêu cầu thông tin khác mà chúng tôi nhận được, hoặc để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

QUẢNG CÁO HÀNH VI

Như đã mô tả ở trên, chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các quảng cáo hoặc thông tin tiếp thị mục tiêu mà chúng tôi tin rằng có thể bạn quan tâm. Để biết thêm thông tin về cách quảng cáo mục tiêu hoạt động, bạn có thể truy cập trang học của Mạng Quảng cáo Khởi nghiệp (“NAI”) tại http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Bạn có thể tắt quảng cáo mục tiêu bằng cách sử dụng các liên kết dưới đây:

Ngoài ra, bạn có thể tắt một số trong những dịch vụ này bằng cách truy cập cổng từ chối của Hiệp hội Quảng cáo Kỹ thuật số tại: http://optout.aboutads.info/.

KHÔNG THEO DÕI

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không thay đổi các thực hành thu thập và sử dụng dữ liệu của Trang web của chúng tôi khi chúng tôi thấy một tín hiệu Không theo dõi từ trình duyệt của bạn.

QUYỀN CỦA BẠN

Nếu bạn là người cư trú tại châu Âu, bạn có quyền truy cập thông tin cá nhân chúng tôi lưu trữ về bạn và yêu cầu rằng thông tin cá nhân của bạn được sửa chữa, cập nhật hoặc xóa bỏ. Nếu bạn muốn thực hiện quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ dưới đây.

Ngoài ra, nếu bạn là người cư trú tại châu Âu, chúng tôi lưu ý rằng chúng tôi đang xử lý thông tin của bạn để thực hiện các hợp đồng có thể chúng ta có với bạn (ví dụ, nếu bạn đặt đơn hàng qua Trang web), hoặc khác.