MUA NGAY & NÂNG CAO SỨC KHỎE CỦA BẠN!

TẢI XUỐNG

Để tải xuống lựa chọn tệp HOIST® của bạn, vui lòng chọn từ danh sách được cung cấp bên dưới. Lựa chọn của bạn sẽ có sẵn để xem/tải xuống tự động. VUI LÒNG ĐẢM BẢO CHẶN POP-UP CỦA BẠN ĐÃ TẮT ĐỂ TẢI XUỐNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG. Chúng sẽ bật lên trong một tab/hoặc cửa sổ riêng biệt.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Hướng dẫn sử dụng của bạn, vui lòng liên hệ:

Nhóm hỗ trợ sản phẩm
Điện thoại:
0988.66.22.62
E-mail:
info@hoistfitness.vn
Giờ:
Thứ Hai - Thứ Bảy: 8:00 sáng đến 5:30 chiều

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

BÀI TẬP:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LƯU TRỮ:

BÀI TẬP LƯU TRỮ:

HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN: