MUA NGAY & NÂNG CAO SỨC KHỎE CỦA BẠN!

Sở hữu trí tuệ

Các sản phẩm HOIST® được bảo hộ bởi Bằng sáng chế và Thương hiệu của Hoa Kỳ. Đã đăng ký Bản quyền. †

 • ACT NOW®*
 • BODYGEAR®*
 • CABLE-DRIVEN™
 • CALORIE PUMP®
 • CLUB GUARANTEED QUALITY™
 • COMPOSITE MOTION™
 • DUAL ACTION LEG PRESS®
 • DUAL ACTION SMITH®
 • EASY GLIDE™
 • EZ-LOC LATCHING MECHANISM™
 • FLIP ‘N DIP®
 • FLIP ‘N GRIP®
 • GLUTEMASTER®
 • HOIST®
 • ®
 • ®*
 • HOIST CLASSIC™
 • HOIST JOIN THE MOVEMENT®
 • HOIST MOTIONCAGE®
 • HOIST YOUR HEALTH™
 • JOIN THE MOVEMENT®
 • MOTIONCAGE®
 • QUIK-CHANGE™
 • RADIAL LOC™
 • RIDE ORIENTED CIRCUIT INTERVAL TRAINING™
 • RIDE ORIENTED CONDITIONING SYSTEM®
 • RIDE ORIENTED CONDITIONING INTENSITY TRAINING™
 • ROC™
 • ROCS™
 • ROX®
 • ROC-IT®*
 • ®
 • ®*
 • ROC-ABS™
 • SILENT STEEL®
 • SLIDE SELECT SYSTEM™
 • SPLIT WEIGHT CABLING™
 • ULTRA-LITE LIFTING SYSTEM™

*ACT NOW được đăng ký tại Nhật Bản; BODYGEAR được đăng ký tại Canada; Palăng (Nhân vật Trung Quốc) được đăng ký tại Trung Quốc; ROC-IT được đăng ký tại Canada, Trung Quốc, EU, Nga, Thụy Sĩ, Ukraine và Vương quốc Anh; Thiết kế ROC-IT đã được đăng ký tại EU, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Vương quốc 

Bằng sáng chế Hoa Kỳ

 

D590,032, D746,388, D797,757, D807,446, D807,447, D808,475, D818,547, D836,733, D852,291, D857,812, 7,052,444, 7,322,906, 7,322,911 , 7.331.911, 7.335.140, 7.361.125, 7.393.309, 7.468.024, 7.549.949, 7.563.209, 7.594.880, 7.601.187, 7.641.600, 7.654.938, 7.654.940, 7.670.269, 7.713.179, 7.717.832, 7.731.638, 7.749.143, 7.766.802, 7.794.371, 7.794.372, 7.806.809, 7.815.555, 7.867.149, 7.878.953, 7, 901.335, 7.901.337, 7.909.743, 7.938.760, 7.963.890, 7.976.440, 7.981.010, 7.988.603, 7.993.251, 8.002.679, 8.007.411, 8.021.070, 8.057.368, 8.162.807, 8.172.732, 8.177.693, 8.257.231, 8.308.620, 8.317.665, 8.328.698, 8.562.496, 8.702.573, 8.734.304, 8.852.060, 8.870.720, 8, 915.667, 8.926.480, 9.017.238, 9.126.081, 9.205.298, 9.302.136, 9.440.106, 9.517.379, 9.522.297, 9.604.086, 9.682.276, 9.707.448, 9.808.699, 9.833.656, 9.861.850, 9.868.016, 9.925.448,9,943,721, 9,950,210, 9,968,819, 9,999,797, 10,010,740, 10,086,229, 10,220,240, 10,307,630, 10,350,445, 10,391,352, 10,39 8.920, 10.420.985, 10.426.990, 10.486.012, 10.532.244, 10.639.513, 10.646.739, 10.709.922, 10.737.131, 10.780.310, 10.814,1 59, 10.960.253, 10.960.268, 10.989.248, 11.000.722, 11.013.949, 11.135.475, 11.504.583

Bằng sáng chế quốc tế

BR 11 2013 030506-1, BR 11 2015 032285-9, BR 11 2016 019919-7, BR 11 2017 013760-7, BR 11 2017 014901-0, BR 11 2018 004076-2, BR 11 201 8 006347-9, BR 30 2018 054317-3, BR 11 2019 007352-3, BR 11 2020 018827-1, BR 11 2020 018841-7, BR 11 2020 026712-0, BR 11 2021 004942-8, BR 11 2021 006257-2, CA 183222 , CA 2696781, CA 3040133, CA 3049012, CA 3093374, CA 3093690, CA 3103913, CA 3116123, CN ZL201110189180.9, CN ZL201210217514.3, CN ZL20121042945 6.0, CN ZL201280009080.6, CN ZL201310339170.8, CN ZL201410310537. 8, CN ZL201510662140.X, CN ZL201530050855.0, CN ZL201580020717.5, CN ZL201580076623.X, CN ZL201630055375.8, CN ZL201630480270.7, CN ZL20168001 4030.5, CN ZL201680049709.8, CN ZL201680056204.4, CN ZL201730032976. 1, CN ZL201730121987.7, CN ZL201780062944.3, CN ZL201810201217.7, CN ZL201810903916.6, CN ZL201830486676.5, CN ZL201880006677.2,CN ZL201910176529.1, CN ZL201980019887.X, CN ZL201980043272.0, CN ZL201980059867.5, CN ZL202010170556.0, CN ZL202110199106.9, EP 2517758, EP 25 89417, EP 2653196, EP 2695644, EP 2723456, EP 3016722, EP 3110514 , EP 3237080, EP 3244976, EP 3341088, EP 3356000, EP 3398663, EP 3409331, EP 3466497, EP 3525895, EP 3765162, EP 3768397, EU 003382159-0001, EU 0 03390541-0001, EU 003731769-0001, EU 003733260-0001 , EU 003851393-0001, EU 005640968-0001, EU 000860499 0001, HK 1173406, IN 309575, IN 385823, IN 395225, IN 409937EU 003390541-0001, EU 003731769-0001, EU 003733260-0001, EU 003851393-0001, EU 005640968-0001, EU 000860499 0001, HK 1173406, IN 309575, IN 385823, VÀO 395225, VÀO 409937EU 003390541-0001, EU 003731769-0001, EU 003733260-0001, EU 003851393-0001, EU 005640968-0001, EU 000860499 0001, HK 1173406, IN 309575, IN 385823, VÀO 395225, VÀO 409937

† Các bằng sáng chế khác đang chờ xử lý.